Avantatges del Growth-Driven Design amb Hubspot

Jordi Prat 03 de gen. 2020 5 minuts de lectura
Spread the love

En aquest article t'explicarem el perquè la tendència del disseny web per empreses està caminant cap al Growth-Driven Design i perquè val la pena acompanyar-ho amb Hubspot.

Quan parlem amb els nostres clients sobre l’últim redisseny que van fer, tots et recorden el mal de cap que va suposar validar tots i cadascun dels punts de la web abans de sortir a live i de la demora que va provocar tot això. Si aquest és el teu cas, segurament el que ara t’explicarem et sonarà.

 

Perquè el sistema tradicional de fer webs està obsolet?

Veiem com es feien (i es fan) les webs tradicionals, s’inicia com un projecte clau en mà en el qual tenim dues fases:

 

Pre sortida a live

Post sortida a live

En la fase 1 es defineixen l’estètica, l’estructura i els continguts prèviament. Durant aproximadament 3 mesos es prepara la nova web i es publica.

En aquesta fase un cop publicada la web dóna el projecte per tancat i en alguns casos es fa un manteniment mínim dels continguts i del CMS que el gestiona. En uns 2 anys la web queda obsoleta i es planteja de nou un redisseny, entrant de nou en la fase de pre sortida a live.

 

Amb aquest sistema de creació de webs en molts casos no es té en compte el buyer persona ni el buyer journey’s dels usuaris, sinó que es prioritza l'estètica per sobre dels continguts i de la usabilitat.

Moltes d'aquestes webs acaben com a targetes de visita on, en el millor dels casos i en cas de conèixer l'empresa, es poden mostrar els productes o serveis com si es tractés d'un catàleg digital.

 

Campanya #askdigitalmakers

 

Inconvenients del sistema tradicional

 

Elevats costos per avançat

Una web tradicional per una PIME pot costar al voltant de 5.000 a 10.000 euros. Aquest cost en molts casos es paga per avançat i, sobretot, sense tenir en compte quins resultats de negoci ens aportarà.

 

Timings i recursos elevats

El temps mitjà perquè la web d'una PIME surti a live és d'aproximadament 3 mesos. A part dels temps, l'equip haurà d'invertir molts esforços a facilitar i validar tot el contingut i el disseny final. Tot aquest esforç per desgràcia no es veu compensat fins que la web és pública.

 

Difícil de complir dins el pressupost i dins les dates

En una web tradicional, hi ha massa passos, persones implicades i processos per delimitar correctament el timing i el pressupost. Això provoca en molts casos sobrecostos o ampliacions de terminis que, de mica en mica, afecten la confiança amb el proveïdor digital.

 

Disseny subjectiu i sense garanties de negoci

Aquest redisseny que heu contemplat a la vostra empresa us aporta una millora en el negoci? Teniu alguna forma de mesurar-ho? Un cop llançada la nova web en el mètode tradicional tan sols queda confiar en la hipòtesi de millora plantejada i encreuar els dits perquè els resultats arribin sols.

 

Pròxima versió? D’aquí a 2 anys!

L’enorme desgast en pressupost i en l’equip intern de l’empresa a l’hora de fer el redisseny provoquen que, de mitjana, una web no vegi grans canvis durant els següents 2 anys, tret de petites actualitzacions de notícies i certs continguts. Aquesta no és la forma de maximitzar els resultats del nostre site de cara a negoci.

 

Veient això...no vols dir que podem fer servir la nostra web per a alguna cosa més que de catàleg digital? Que em diries si et dic que la teva web podria ser un comercial 24x7? On en comptes de valorar la seva estètica, se li poden exigir objectius de negoci de la mateixa forma que als teus comercials. Si no t’ho creus, segueix llegint l’article perquè això t’interessa ;)

 

GGD_article-CAT_ok

 

Què proposa el Growth Driven Design i perquè la teva empresa hauria d’adoptar aquesta metodologia

Avui dia està demostrat que el principal actiu de màrqueting d’una empresa és la pàgina web,  també és el primer lloc que visiten els nostres buyers persona per buscar informació sobre els nostres productes o serveis.

Tenint en compte aquesta realitat, el model Growth Driven Design proposa treballar de forma recurrent amb iteracions de millora a la nostra web tenint en compte les mètriques i realitzant accions de millora en cicles curts afavorint la conversió en cadascun d’ells.

 

A DigitalMakers recomanem realitzar aquest mètode amb Hubspot, ja que agilitza la lectura de mètriques i de passos a seguir tenint sempre present el focus en l'objectiu de negoci. Alhora ajuda a no consumir temps en excés en revisar tots aquests resultats accedint a diferents fonts.

 

A manera de breu resum, us detallem el mètode, que funciona sobre 3 pilars bàsics i 2 fases, anem a veure-ho:

 

3 pilars bàsics del Growth Driven Design

 

Minimitzar riscos

Aprenent de l’experiència. Es treballa per minimitzar els temps de llançament d’un nou site buscant el màxim impacte i realitzant un aprenentatge continu.

Millora constant

Es busca estar constantment investigant, provant i aprenent sobre els nostres buyers persona. Informant sobre les millores de la web en curs i utilitzant aquestes millores per assolir els objectius marcats.

Mesurar per aprendre

Aprendre sobre el nostre buyer persona ens ajuda a fer col·laborar els departaments de màrqueting i de vendes i a integrar estratègies per impactar sobre les conversions dels nostres leads.

 

Un cop entesos els 3 pilars bàsics, anem a veure com s’aplica l'estratègia del Growth Driven Design en un projecte real:

 

Fase 1: Estratègia, Whislist i Web de llançament

 

Estratègia 

L’etapa d'estratègia és on definirem els objectius, el buyer persona i on analitzarem les dades quantitatives de visites i qualitatives dels continguts de la web anterior. D’aquesta manera definirem una estratègia global i per pàgines del nou site.

 

Whislist

Amb tot el que aprenem a la part d'estratègia, es demana realitzar un brainstorming d’on idealment han de sortir unes 50 idees que creiem que s’haurien d’aplicar al nou website.

 

Web de llançament

La versió de llançament és una web ràpida i imperfecte on l'objectiu és sortir com més aviat millor intentant complir amb el 20% de la whislist que més valor aporti de cara a l'objectiu de negoci. La web no és el destí final a diferència de la web tradicional sinó el mitjà on començar a créixer.

La fase 1 idealment es recomana que es finalitzi en un mes per tal de no perdre focus sobre l’objectiu de negoci marcat inicialment.

 

growth-driven-design-f2-CAT

 

Fase 2: Cicle del Growth Driven Design

 

Planifica

D'acord amb els objectius de negoci marcats a l'inici del projecte, identificar els elements de la whistlist que poden resultar més impactants en el moment actual i planificar com implementar els primers en el cicle actual.

 

Desenvolupa

Implementa aquests elements escollits en l'etapa de planificació tenint en compte que són un experiment, per tant, un cop implementat el que volem és aportar tràfic per tal de recollir mètriques que ens confirmin si anem pel bon camí.

 

Aprèn

És hora de llegir les mètriques recollides sobre l’experiment desenvolupat, hem de revisar si els resultats ens acosten més a l'objectiu marcat segons la hipòtesi plantejada inicialment. 

 

Transfereix

Per tal de tancar el cercle i poder fer iteracions de millora, recollirem tot el que hem après sobre el nostre buyer persona i sobre el buyer’s journey per iniciar un nou cicle amb accions de millora.

 

La segona fase no té una data de fi determinada, tot i que des de DigitalMakers recomanem treballar els projectes de forma anual, marcant així un objectiu a final d’any i poder tenir temps necessari per assolir els objectius marcats pels nostres clients.

Si voleu saber més sobre com implementar el mètode de Growth Driven Design en el vostre negoci, no us perdeu els següents articles on us detallarem pas a pas cadascuna de les fases del mètode. Per a no perdre-us els propers articles, us recomanem que us subscriviu al nostre newsletter :)

Per a més contingut rellevant, no ho dubtis, subscriu-te ja al nostre newsletter o segueix-nos a la xarxa social que prefereixis.

Jordi Prat
Profundament professional i realista, el Jordi és el gestor de projectes i consultor estratègic a DigitalMakers, especialista en marketing que no té por a dir les veritats als clients perque puguin millorar en el seu negoci.
Spread the love