Com enviar correus massius: bones i males pràctiques

Jordi Prat 17 de gen. 2020 5 minuts de lectura
Spread the love

Històricament alguns dels nostres clients tenen o han tingut el dubte de com enviar correus als seus contactes de forma massiva, per aquest motiu ens hem decidit a generar un article que de ben segur us podrà ajudar.

En aquest article analitzarem per un costat les possibilitats de la vostra empresa a l’hora d’enviar un correu massiu i per l’altre les bones i males pràctiques a tenir en compte si volem uns bons resultats en els nostres enviaments de màrqueting.

Començarem revisant quines possibilitats tenim a l’hora de fer l’enviament, en aquest cas, tenim els gestors de correu i les plataformes d’email màrqueting. Anem a veure les seves característiques:

Gestors de correu

Avui dia moltes empreses encara utilitzen gestors de correu com Outlook o Gmail per fer els seus enviaments massius atès que els contactes els tenen en els seus correus nominals i utilitzen aquesta eina per emetre les comunicacions de forma individual o massiva als seus contactes.

Des de DigitalMakers desaconsellem aquesta opció per vàries raons que passarem a detallar:

 

No hi ha report de les mètriques

Quan considerem fer una comunicació d’email màrqueting com qualsevol tipus d’acció digital, un dels punts més importants és poder fer un seguiment dels resultats, sobretot si tenim marcat un objectiu de negoci i hem de validar si les comunicacions ens estan acostant al resultat esperat.

 

Anem a SPAM segur

En molts casos els enviaments a través de gestors de correus són interceptats pel gestor del receptor com a SPAM. Inclús en certs casos, el mateix domini del nostre correu ens bloqueja aquests enviaments per considerar-los sospitosos de SPAM.

Això provoca uns mals resultats en l’enviament i a la llarga pot tenir repercussió a l’hora d’enviar un correu individual als nostres clients.

 

Limitació d’enviaments diaris

Cal tenir en compte també que alguns sistemes de correus (per tal d’evitar aquest tipus d’enviaments) tenen limitacions diàries en el nombre de correus a enviar. Per exemple, a través de Gmail, tenim una limitació de 500 enviaments cada 24h. En el cas de tenir un compte G Suite (domini propi en correu de gmail), el límit és de 60 enviaments per minut.

 

Plataformes d’email màrqueting

Aquestes plataformes neixen per cobrir la necessitat de generar enviaments massius a comptes i per tant, estan pensats específicament per aquest ús, oferint així un seguit d’avantatges que passem a detallar (a banda d’evitar les limitacions indicades amb els gestors de correu).

 

Segmentar les llistes

Un dels clars avantatges que permeten les plataformes d’email màrqueting és la segmentació de la teva audiència. Aquesta segmentació ben implementada d’acord a les necessitats dels nostres contactes ens permetrà comunicar de forma més directe i efectiva als nostres contactes.

La dada: Al voltant del 42% de l’email màrqueting que s’emet no està segmentat i únicament un 4% fa una segmentació d’acord al comportament per enviar correus rellevants per al seu públic. (font: Hubspot)

 

Personalitzar els missatges

Una de les característiques que major tasa de conversió té, si s’aplica, és la personalització dels missatges. A l’hora d’obrir un correu electrònic els usuaris tenen menys reticències si l’assumpte els anomena a ells. De la mateixa forma, fer l’enviament des d’un compte nominal en comptes del genèric també té una forta intervenció en la millora en la tasa d’apertures (per exemple: un correu enviat des de miquel@miempresa.com tindrà una millor tasa d’apertures que un correu enviat des de info@miempresa.com).

La dada: El 56% de les marques que utilitzen un emoji a l’assumpte del correu tenen una tasa d’apertures més alta que les que no (font: Forbes, 2017).

 

Automatizar enviaments

En sistemes com Hubspot podem generar workflows on l’usuari pot rebre diferents correus amb contingut rellevant d’acord als seus interessos. D’aquesta manera podem fidelitzar a l’usuari i fer-lo avançar en les etapes del buyer’s journey de forma automàtica.

En casos com un e-commerce, la possibilitat d’enviar-li correus amb productes d’acord a les seves compres o productes consultats ens ajudarà a millorar les conversions en el nostre negoci.

 

Campanya #askdigitalmakers

 

Bones pràctiques


Un missatge clar i directe

Pensa en la quantitat de correus que pots arribar a rebre al dia. Per tal de destacar entre tots és important que el teu missatge li parli directament a l’usuari en el to i en el contingut. 

Per molt treballat que estigui el contingut del correu, si l’assumpte no impacta correctament, l’usuari no arribarà a obrir mai el correu i per tant mai arribarà a llegir el nostre missatge.

 

Buscar la interacció de l’usuari a través de l’objectiu

Abans de fer un enviament massiu als nostres contactes, hem de tenir molt clar quin objectiu i quin recorregut li volem fer a l’usuari. Cada objectiu requerirà d’unes fases i d’unes accions en concret però aquestes sempre s’han de concrebre abans de l’enviament.

 

Males pràctiques

 

Utilitzar BBDD de dades comprades

En algunes ocasions s’utilitzen llistes de bases de dades comprades a tercers. Aquestes llistes tenen diversos problemes pel que desaconsellem utilitzar-les:

  1. Són llistes generalistes que poden tenir poc a veure amb el nostre buyer persona. 
  2. En molts casos aquestes llistes estan desactualitzades pel que provoquen una alta tasa de rebots. 
  3. El fet de no ser una llista enfocada al nostre buyer persona ens provocarà una tasa d’apertures baix que a l’hora pot comportar que els vostres correus acabin a la carpeta SPAM.

També comentar que un cop va entrar en vigor la RGPD del 25 de maig del 2018, tot els llistats de correu han de ser autoritzats per l’usuari de forma explícita, en cas contrari estem incomplint la llei i ens arrisquem a multes molt elevades.

 

No treballar l’assumpte dels correus

De la mateixa forma que hem comentat els avantatges de personalitzar els assumptes i missatges dels correus, no fer-ho provoca una baixa tasa d’apertures. 

La dada: Els assumptes de correu personalitzats ajuden a aconseguir una tasa d’apertures úniques un 26% més alta (font: Experian màrqueting Services).

 

No segmentar llistes

Diversos estudis tasen al voltant del 75% més de probabilitat de fer clic en un correu electrònic d’una campanya segmentada que de una campanya genèrica. (font: MailChimp, 2017).

 

No tenir en compte la visualització en mòbils

Aquest és poder l’error més habitual i que s’agreuja a mesura que l’adopció del mòbil com a mitjà de consulta digital augmenta.

Avui dia els informes indiquen que la tasa d’apertures de correus electrònics amb dispositius mòbils són de com a mínim el 50% del total (font: Campaign Monitor, 2018)

Cal tenir en compte una segona dada força rellevant: Els correus electrònics que es visualitzen de forma incorrecta en mòbil s’eliminen en 3 segons de mitja. (font: Campaign Monitor, 2018).Ara que ho tenim clar, anem a enviar el correu

 

Escull el mètode d’enviament

De les dues opcions (Gestors de correu o plataformes de email màrqueting) nosaltres recomanem que s’utilitzi qualsevol de les plataformes creades específicament per al email màrqueting. Serveis com Mailchimp, Active Campaing o SendInBlue són una bona opció si el teu objectiu és únicament fer enviaments. Si realment tens un objectiu de negoci enfocat amb el departament de vendes, eines com Hubspot que integren tots els serveis seran l’opció ideal.

 

Importa el llistat d’usuaris

Si no disposes d’una eina com per exemple Hubspot on els contactes estan integrats dins la plataforma en la part del CRM, hauràs d’importar el llistat de subscriptors del teu CRM (recorda que aquest llistat l’hauràs de segmentar un cop l’importis a la plataforma).

 

Personalitza el missatge

Dedica temps a pensar un bon assumpte, ja que és la clau perquè l’usuari decideixi obrir el teu correu. Sigues enginyós i no tinguis por a arriscar.

 

Revisa abans d’enviar

Els enviaments de correus electrònics no es poden fer enrere, un cop enviat no hi ha re a fer. Revisa-ho diverses vegades i inclús valida-ho amb gent de l’equip que no estigui implicat en el departament de màrqueting.

 

Analitza els resultats

Finalment i per tal de poder millorar en cada enviament, és vital que reviseu els resultats de cada campanya. Prudencialment és ideal deixar més de 24h de marge per garantir que els resultats son vàlids per a ser analitzats. 

Si voleu saber més sobre com fer una estratègia de email màrqueting efectiva per al teu negoci consulta el següent article. Per a no perdre-us els propers articles, us recomanem que us subscriviu al nostre newsletter :)

Per a més contingut rellevant, no ho dubtis, subscriu-te ja al nostre newsletter o segueix-nos a la xarxa social que prefereixis.

Jordi Prat
Profundament professional i realista, el Jordi és el gestor de projectes i consultor estratègic a DigitalMakers, especialista en marketing que no té por a dir les veritats als clients perque puguin millorar en el seu negoci.
Spread the love