Com crear una landing page efectiva per al teu negoci

Silvia Fernàndez 27 de set. 2019 4 minuts de lectura
Spread the love


A DigitalMakers sabem que quan un dels nostres clients vol iniciar una campanya de màrqueting en línia per promocionar un servei o un producte, una de les estratègies més habituals i efectives per potenciar el seu negoci des d'internet sol ser la creació d'una landing page o pàgina d'aterratge, vinculada a una campanya de pagament a Google o en xarxes socials. 

Amb aquest binomi s'aconsegueix, en primer lloc, donar visibilitat a l'empresa i, en segon lloc, fer que el possible client accedeixi a una pàgina web creada amb l'objectiu que doni les seves dades per iniciar el procés comercial o de venda.

En aquest article t'explicarem com crear una landing page que sigui atractiva i efectiva per promocionar el teu negoci i aconseguir més fàcilment els objectius que hagis definit com a responsable de màrqueting a l'estratègia de màrqueting de la teva empresa.

 

Què és una landing page

Una landing page és

una pàgina web "d'aterratge", és a dir, una pàgina pensada i creada perquè servir de captació de leads que s'aconsegueixen a través d'una campanya de màrqueting digital.

La seva característica principal és que sempre ha de tenir un call to action (crida a l'acció) que es mostri de forma clara.

 

Tipus de landing page

Encara que l'objectiu final de la landing page sempre és que el lead realitzi una acció concreta en arribar a la pàgina, podem parlar de dos tipus de landing page segons els seus objectius:

 

 1. Objectiu:
  captació de les dades d'un possible client a partir d'un formulari de contacte.
  En aquest tipus de landing pages moltes vegades s'ofereix un contingut d'interès a l'usuari perquè aquest el descarregui després d'haver facilitat les seves dades, com podrien ser un ebook o una infografia, per exemple. És interessant tenir en compte que si aquest formulari de contacte està vinculat a un compte de Hubspot no només tindrem informació addicional d'aquest client cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina sinó que podrem crear un formulari "en viu" que sigui diferent segons el Buyer Persona que introdueixi les seves dades.
 2. Objectiu:
  vendre directament o redirigir al possible lead a una altra pàgina amb més informació o el producte que es vol vendre.

  En aquest cas l'objectiu no és tant que l'usuari ens deixi les seves dades únicament per poder realitzar accions posteriors de màrqueting sinó que interessa la venda directa. Es tracta de webs especialment informatives amb un call to action que convida a l'usuari a realitzar la compra o a dirigir-se a una segona pàgina on finalment realitzar la compra.

 

Campanya #askdigitalmakers

 

Com crear una landing page efectiva 

El primer pas per plantejar una landing page efectiva sempre és el de definir el Buyer Persona al que va dirigida.

Igualment, i molt especialment si estem fent una landing page pensada en B2B,hauríem de definir també el Ideal Client Profile per tenir molt clar a quin tipus d'empresa es dirigeix la landing.

En els dos casos, sense saber qui és el nostre client ideal i l'empresa a la qual ens dirigim no podem preparar els elements, continguts i la comunicació adequada perquè se senti identificat i atret pel que li puguem oferir.

Un cop tenim clar aquests dos conceptes ja podem centrar-nos en crear el contingut adequat per a la seva captació i en crear la campanya de adwords o de xarxes socials.

 

1. Components de la Landing Page

Els components que ha de tenir cap landing page són els següents:

  • Títol del producte/servei.
   El títol ha de ser atraient i enfocat a les necessitats del Buyer Persona, tenint molt en compte que solucioni un pain o problema que el Buyer Persona percebi.

  • Imatge del producte/servei.
   És important que la imatge sigui de bona qualitat i que sigui atractiva perquè el lead se senti interessat. Per trobar imatges de qualitat pots consultar l'article del nostre blog per saber com obtenir imatges per als teus estratègies de màrqueting

  • Explicació dels beneficis o característiques principals que puguin generar interès en el lead en el producte o servei. Igual que en el cas del títol, la descripció ha de ser clara i no massa llarga (millor si és amb frases curtes) i ha de solucionar almenys un problema o pain que tingui el Buyer Persona.

  • Una call to action o crida a l'acció.
   • Pot ser per aconseguir la venda d'un producte com seria, per exemple, "compra ja"
   • O podem tenir l'objectiu d'aconseguir les dades del client, de manera que podria ser "contacta'ns", "descarrega't", "registra't", etc.

  • Un formulari de contacte per a poder captar les dades dels usuaris

En qualsevol cas, perquè una landing page sigui efectiva és molt important treballar tots els components sempre des del Buyer Persona i tenint en compte que el resultat de tots ells sigui professional i ben treballat. 

 

2. Estructura de la landing page

Perquè una landing page sigui efectiva és important que se segueixi una estructura com la anomenada en termes periodístics "Above the Fold", és a dir, per sobre del plec (o duplicitat), en què es posava la notícia més important a la part de dalt, juntament amb la imatge. 

En termes web, perquè una landing page sigui efectiva és important que els elements més destacats siguin visibles sense haver de fer scroll a la pàgina. A la part superior ha d'estar el títol, la imatge i el call to action, preferiblement. La descripció i informació complementària poden estar a la part inferior de la pàgina, com a suport al títol i per acabar de convèncer a l'usuari si té dubtes.

3. Copywriting de la landing page

Per a l'èxit d'una landing page els textos són molt importants i el copywriting compleix una funció fonamental, ja que ha de crear textos que cridin l'atenció, que convencin, fidelitzin i atreguin els leads.

Sempre hem de treballar perquè els textos que generem per a qualsevol estratègia de màrqueting siguin atraients, per ajudar als nostres clients a poder generar un discurs que convenci als seus possibles clients i, per tant, generi conversions.

A DigitalMakers treballem sempre des de la metodologia inbound i partint per a la creació de qualsevol estratègia de Màrqueting del Buyer Persona i tenim una especial cura tant en el disseny com especialment en els textos atraients creats a través de l'escriptura persuasiva o copywriting persuasiu. Si aconseguim atreure l'atenció del nostre client ideal podrem parlar amb ell. I si no comuniquem amb ell de forma atraient i entenent les seves preocupacions podrem generar un interès en ell que acabi en una conversió i en una venda per als nostres clients.

 

Topics: Marketing digital

Per a més contingut rellevant, no ho dubtis, subscriu-te ja al nostre newsletter o segueix-nos a la xarxa social que prefereixis.

Silvia Fernàndez
Controller & Talent specialist i gestora comercial de projectes digitals, experta en el món del disseny web i el marketing desde fa més de 15 anys, és una enamorada del marketing inbound i del bon tracte amb el client. 
Spread the love
Nueva llamada a la acción