26 regles per incrementar el tràfic SEO de la teva web corporativa

Jordi Prat 21 de nov. 2019 6 minuts de lectura
Spread the love

En aquest article volem mostrar-te uns tips per tal d’ajudar al teu departament de màrqueting a millorar el posicionament de la vostra web i incrementar el tràfic SEO de la web corporativa i, d’aquesta forma, el volum de leads provinents de l'Inbound Marketing. 

En el cas del Inbound Marketing és esencial generar un contingut de valor per al teu Buyer Persona i alhora assegurar-te que aquest el troba amb facilitat. 

Molt segurament, com a responsable de marketing, t’has trobat amb un gran volum de continguts creats amb l’objectiu d’atraure tràfic de qualitat cap a la teva web però després no has sabut com treure-li el màxim benefici. Per fer-ho, no només és important que arribi el màxim de tràfic de qualitat, sinó que aquest ha d'acabar en una conversió, sigui una subscripció a la newsletter o una descàrrega d’un ebook que proporcioni l’email corporatiu, entre d’altres.

Per tal de garantir que això succeeix, us llistem un seguit de recomanacions que ho faran possible: 

 

Index

 

Claus per incrementar el tràfic SEO 

Millores en les etiquetes

1. Optimitza els títols i les descripcions

Revisa els títols i les descripcions de cadascuna de les pàgines de la teva web, ja sigui una pàgina estàtica com una entrada al blog. Assegura't que siguin descriptius del que l’usuari trobarà per tal d’evitar que es generi rebot i que no sobrepasen la longitud màxima que permet Google (títol 70 caràcters i descripció 175 caràcters)

2. Utilitza l’atribut ALT per a les imatges

Google a dia d’avui no és capaç de llegir les imatges, per tant és imprescindible que l’ajudem en aquest sentit utilitzant l’atribut ALT de cadascuna de les imatges que incorporem al nostre contingut. Utilitza les paraules clau per definir la imatge i d’aquesta forma incrementar el posicionament.

3. Utilitza correctament les capçaleres

El codi html no només serveix per donar estructura a les pàgines, com a llenguatge web serveix per etiquetar cadascun dels elements que composen la pàgina, fer-los servir correctament ajudarà a Google a entendre el contingut de la nostra pàgina. Utilitzar les etiquetes H1, H2 sobretot ajuda a incrementar el posicionament.

 

Revisió URLs

4. Identifica i repara els enllaços trencats

Revisar que tots els enllaços que té indexats Google de la nostra web estan disponibles i no provoquen un error 404. També és important, en continguts més antics, revisar que tots els enllaços interns o externs encara apunten a l’enllaç correcte. En cas contrari, és un motiu pel qual Google pot penalitzar el nostre site.

5. Revisa els redireccionaments

Assegura’t que tots els redireccionaments que hagueu pogut fer a la vostra web son 301, en cas de tenir-ne amb el codi 302 (redireccionaments temporals) reviseu que efectivament tenen una temporalitat.

6. Estandaritza la teva estructura de URL

Una bona estructura web garantitza un millor posicionament atès que Google és capaç de rebre la informació ben estructurada i alhora és capaç d’entendre el sitemap de la nostra web. A tenir en compte que l’estructura d’una url també juga a favor del posicionament amb la paraula clau escollida.

7. Configura quins directoris han de revisar els buscadors

En un espai web pots emmagatzemar molta informació a part de la pròpia web: pdfs, imatges, intranets, etc. Aquests directoris no són rellevants per a Google perquè aquest contingut no t’interessa fer-lo públic per a posicionar-te. Per tant una bona pràctica és deshabilitar-los pels robots dels buscadors.

 

SEO a Google

8. Escurça les URL

Google no té problema amb urls llargues (fins a 2000 caràcters) però millora el poder ser recordades i sobretot, que apareguin senceres al snippet de Google (74 caràcters)

9. Fer interlinking intern amb les teves pàgines

Facilita la navegació pel vostre contingut al buyer persona generant enllaços interns d’interès per a ell. D’aquesta forma ajudes a la conversió dels leads i alhora incrementes el posicionament a Google amb les paraules clau.

10. Assegura’t que la web és accessible per als buscadors

Sembla una obvietat però la nostra experiència ens diu que en molts casos els clients no fan l’exercici de buscar-se a si mateixos a Google. Comprova sempre que els teus continguts estan correctament indexats un cop els publiqueu i fes-ho amb una finestra en incògnit per a assegurar que no hi haurà cap variable de localització o històric que pugui afectar a la teva cerca.

11. Investigació sobre paraules clau

Quan busques impactar en el teu buyer persona, un dels punts destacats és saber com et buscarà a internet (els teus serveis, productes o tipologia d’empresa). Investigar sobre això et donarà un punt de sortida a l’hora de crear els continguts adequats.

12. Identifica el contingut duplicat

Des de DigitalMakers insistim molt a revisar sempre el posicionament de les noves publicacions perquè ens ajuden a detectar casos com aquest. El contingut duplicat significa que Google detecta que almenys dos urls tenen el mateix contingut (siguin pròpies o respecte a les webs del món). Assegura’t per un costat que el teu contingut és únic i per l’altre que dins la teva pròpia web no has tornat a compartir un contingut ja generat. 

13. Assegura una bona densitat de paraules clau

De res serveix generar moltes pàgines diferents per tal de posicionar moltes paraules claus si aquestes pàgines tenen molt poc contingut. Els algoritmes de Google, cada cop més elaborats, són capaços de detectar si tenen poc contingut i marcar-les com a poc rellevants. Això provocarà un posicionament pobre i poc interessant.

14. Complementa el teu contingut

Hem de tenir present que Google no només posiciona les pàgines de contingut, les imatges i suports visuals (si estan ben etiquetats) també ho fan. Una bona forma d’incorporar-los és complementant els nostres continguts amb material visual que per un costat millora el posicionament i per l’altre ajuda a la comprensió a l’usuari.

15. Recicla el teu contingut

En molts casos, tenim molt contingut generat, sobretot amb articles però aquests han quedat obsolets. Una bona forma d’aprofitar-los és tornar-los a publicar amb la informació actualitzada, d’aquesta manera, treballem amb el posicionament adquirit amb el temps i el potenciem amb l’actualització de dades fent entendre a Google que el nostre contingut pot resultar el més rellevant per l’usuari.

16. Internacionalitza la teva web

El món digital ens permet arribar a qualsevol usuari que disposi d’un aparell connectat a internet. Amb aquest volum de clients potencials, és important valorar el fet de comunicar amb el seu idioma. Un cop generat un contingut, traduir-lo a diferents idiomes pot tenir un cost menor i un retorn altíssim.

17. Utilitza la ubicació geografia per posicionar la teva web

Tant és important que et puguin trobar des de qualsevol racó del món com també ho és que els que físicament estan a prop et pugui trobar per ubicació. Google té en compte la proximitat a l’hora de buscar un producte o un servei al seu buscador. Assegura't que aquesta informació està ben indexada i fins i tot utilitza la teva ubicació a les pàgines, p.e.: http://lamevaweb.com/els-nostres-serveis-barcelona 

18. Facilita compartir el teu contingut a les RRSS

Perquè no aprofitem als nostres visitants perquè ens facin de comercials a les xarxes socials facilitant-los compartir els continguts, ja sigui articles o notícies, rellevants per a ell. Aquest mecanisme ens permetrà aportar tràfic de qualitat a la web a través dels nostres buyers persona.

19. Registra la teva web al Google Search Console

Google de forma autònoma posiciona totes les pàgines publicades a internet, quan millor posicionament adquirim menys temps triga. Una forma de contrarestar aquesta espera és registrant la web a Google Search Console i sol·licitant la indexació de cadascuna de les pàgines que publiquem. Com a extra, ens indicarà si ha detectat algun error i podrem solucionar-lo a temps.

20. Monitoritza les visites

Per últim però no menys important és saber les fonts de les visites que arriben a la nostra web. Assegura't que el teu departament de màrqueting té accés a les dades per tal de revisar de forma periòdica quines són les KPI’s a tenir en compte pel teu negoci.

 

Campanya #askdigitalmakers

 

L’experiència d’usuari

21. Utilitza noms rellevants pels enllaços interns

Quan incorpores un enllaç dins la teva web, assegura’t d’enllaçar-ho posant un literal que descriu el contingut de forma fidel. Evitem així que les visites provoquin un rebot elevat i de retruc un pitjor posicionament.

22. Minimitza el número de clicks per arribar al contingut

Si una cosa en comú tenen tots els usuaris d’internet és la poca paciència a l’hora de trobar la informació que busquen. Sabent això, un bon mecanisme per assegurar el màxim de visites i de possibles conversions és fent el camí més curt a nivell de clics i navegació a l’usuari.

23. Assegura una bona experiència d’usuari

Si en un punt anterior hem comentat la poca paciència dels usuaris a l’hora de fer clicks, també hi ha el punt de l’experiència d’usuari sobre la nostra web. Hem de distribuir els elements de forma que siguin correctament interpretats per l’usuari i que no li provoqui un mal de cap navegar pels nostres continguts o menús.

24. Revisa la velocitat de la web

Un altre punt lligat a l’experiència d’usuari és la velocitat d’una web. De re serveix tenir la web més atractiva del món si els usuaris no es queden a visitar-la. Revisa els temps de càrrega de forma periòdica.

25. Optimitza la web per a mòbils

A dia d’avui les visites han passat a ser l’opció majoritària respecte al desktop i als tablets. En aquesta mateixa línia, Google posiciona diferent en mòbil i en desktop una web si aquesta no té treballada l’optimització per a mòbils. Quan publiquis un nou contingut, revisa sempre la visualització, el posicionament en els 3 casos.

26. Força la interacció de l’usuari

A DigitalMakers insistim sempre a revisar que l’usuari sempre se li demani interactuar a cadascuna de les pàgines que visiti de la nostra web. Afegir un CTA o un formulari és imprescindible per garantir que la visita resulti estèril. Sol·licita la subscripció a la newsletter, un CTA de contacte, un formulari per enviar un contingut extra, etc. Tingues present que l’usuari que marxa de la web sense deixar cap dada no es pot impactar posteriorment.

 

Ara ja tens clares les regles que has de seguir si vols incrementar el tràfic SEO de la teva pàgina web, què et sembla, les veus complicades o creus que pots seguir-les? A DigitalMakers estem habituats a ajudar als nostres clients a seguir aquestes regles per tal de millorar el posicionament de la seva web d’empresa, t’ajudem a fer créixer el posicionament de la teva web d’empresa?

 

Agendar consultoria gratuïta

 

O simplement pots apuntar-te al nostre newsletter per no perdre’t cap dels nostres articles i estar al dia dels últims continguts especialment pensats per responsables de marketing.

Per a més contingut rellevant, no ho dubtis, subscriu-te ja al nostre newsletter o segueix-nos a la xarxa social que prefereixis.

Jordi Prat
Profundament professional i realista, el Jordi és el gestor de projectes i consultor estratègic a DigitalMakers, especialista en marketing que no té por a dir les veritats als clients perque puguin millorar en el seu negoci.
Spread the love